Pre koho je vhodná psychoterapia?

Ideálne je, pokiaľ klient sám cíti potrebu takejto spolupráce, častejší je však prípad, že pacienta pošle praktický lekár či iný špecialista, stáva sa tiež, že odbornú pomoc kontaktujú príbuzní pacienta.

Aký je postup pri návšteve psychológa?

Pri telefonickej objednávke na čísle 0903 612 823 si dohodne termín návštevy. Nasleduje vstupné interview, prípadne vstupné vyšetrenie. Podľa jeho výsledkov sa dohovoríme s klientom na ďalšom postupe, druhu a dĺžke psychoterapie, resp. na návšteve iného odborníka. Ďalšie stretnutia nasledujú obvykle v 2-týždňových intervaloch a jedno takéto sedenie trvá cca 50 minút.

Musím mať odporučenie od lekára?

V prípade, ak ide o zdravotnú problematiku, je potrebné priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára, resp. iného špecialistu. Nezdravotnícka problematika, ako i služby nad rámec zdravotných poisťovní sú hradené priamo podľa schváleného cenníka Honorárneho poriadku Slovenskej komory psychológov a pohybujú sa od 20,00 € a vyššie.

Pracujete aj s deťmi?

Primárne pracujem s dospelou populáciou, stáva sa však, že sa na mňa obrátia klienti s problémami svojich detí, potom pracujem aj s nimi, a to od zahájenia ich školskej dochádzky.

Ako dlho trvá terapia?

Je to individuálne, všeobecne možno povedať , že dĺžka terapie závisí od hĺbky a trvania problémov. S krátkodobými terapiami možno rátať pri adaptačných, funkčných ťažkostiach a často aj pri problémovom správaní detí, pokiaľ sa nadviaže kvalitná spolupráca s rodinou dieťaťa. Časté sú prípady dospelých klientov, ktorých poruchy majú svoje korene v detstve, vtedy je psychoterapeutické vedenie dlhodobejšie. Pacienti, ktorí ukončili terapiu, majú ďalej možnosť sa v prípade potreby objednať na sedenie.